ASX Miedź Plus 50WP Eko 100g Nawóz Zawierający Tlenochlorek Miedzi

13.22

Na stanie

SKU: 5900644539520
Dostawa już od 13,90 zł.

Miedź Plus 50 WP – Nawóz Zawierający Tlenochlorek Miedzi

Miedź Plus 50 WP to stały nawóz w formie pylistej do sporządzania zawiesiny wodnej (WP). Zawiera tlenochlorek miedzi, który jest skuteczny w nawożeniu dolistnym oraz likwidacji niedoborów miedzi. Jest to najstarsza grupa produktów miedziowych, nadal bardzo popularna w użyciu.Jako substancja tlenochlorek miedzi skutecznie wspomaga ochronę roślin sadowniczych. Po aplikacji pozostaje na powierzchni rośliny, tworząc rezerwuar do długotrwałego odżywiania roślin. Dodatek naturalnego adjuwanta zapewnia doskonałą przyczepność i pokrycie pędów oraz liści.

 

✅ Wydajny nawóz – dostępny w formie pylistego koncentratu.

✅ Skutecznie likwiduje niedobory miedzi.

✅ Zwalczanie chorób roślin, w tym: parch jabłoni, kędzierzawość liści brzoskwini, zaraza ziemniaka.

✅ Szerokie działanie.

✅ Do stosowania w uprawach sadowniczych oraz warzywniczych.

✅ Nawóz ekologiczny.

 

Miedź Plus 50 WP – Nawóz do Pomidorów

 

Miedź Plus 50 WP pełni podwójną funkcję na uprawach pomidorów:

✅ Działa jako silny środek odżywczy uzupełniający niedobory miedzi.

✅ Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe, stymuluje mechanizmy obronne roślin.

Miedź Plus Twój Ogród – Zastosowanie w Uprawach

Nawóz Miedź Plus Twój Ogród jest odpowiedni do stosowania w wielu rodzajach upraw, w tym:

 • Jabłoń
 • Grusza
 • Wiśnia
 • Czereśnia
 • Śliwa
 • Brzoskwinia
 • Chmiel
 • Burak cukrowy
 • Ziemniak
 • Zboża
 • Pomidor
 • Papryka
 • Ogórek
 • Pozostałe uprawy

Miedź Plus 50 WP – Zwalcza Zarazę Ziemniaka na Pomidorach

 

Instrukcja Stosowania:

 • Odmierzoną ilość nawozu wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wsypaniu nawozu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechaniczne należy wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.

Miedź Plus 50 WP – Nawóz do Ogórków

 

Wskazówki Dotyczące Stosowania i Przechowywania Nawozu:

 • Nawóz stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie, nie przekraczać zalecanych dawek.
 • Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 • W przypadku wycieku nawozu miejsca zanieczyszczone przemyć dużą ilością wody.
 • Temperatura przechowywania powyżej 0°C.

Miedź Plus 50 WP – Zwalcza Kędzierzawość Liści

Uwaga! Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i dotyczące produktu. Upewnij się, że spełniasz warunki wymagane do zakupu i stosowania tego produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

H301 Działa toksycznie po połknięciu. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P261 Unikać wdychania pyłu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Nosić rękawice ochronne.
P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P391 Zebrać
wyciek.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!