Mistral 100g Środek na Chwasty w Uprawie Ziemniaka i Pomidora

27.76

Brak w magazynie

SKU: 5900644531876
Dostawa już od 13,90 zł.

Mistral 70 WG Twój Ogród – Środek na Chwasty w Uprawie Ziemniaka i Pomidora

 

Mistral 70 WG to środek chwastobójczy efektywny w eliminacji chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Zapewnia skuteczne zwalczanie chwastów od fazy kiełkowania aż do fazy 2–4 liści właściwych. Dostępny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) oraz do stosowania doglebowego lub nalistnego.

✅ Wydajny – 100g środka wystarcza na 40l oprysku. 

✅ Dedykowane działanie – przeznaczone do stosowania w uprawie pomidora i ziemniaka.

✅ Skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne już od fazy 2-4 liści.

✅ Wygodne stosowanie – nalistnie lub doglebowo.

Środek na Chwasty w Uprawie Pomidora i Ziemniaka – Zawartość Substancji Czynnej:

 • Metrybuzyna (substancja z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70 %).

Mistral 70 WG Twój Ogród – Zwalczane Chwasty:

Chwasty wrażliwe:

 • Chaber bławatek
 • Chwastnica jednostronna
 • Gorczyca polna
 • Gwiazdnica pospolita
 • Fiołek polny
 • Komosa biała
 • Przetacznik perski
 • Rdest powojowaty

 

Chwasty średnio wrażliwe:

 • Żółtlica drobnokwiatowa

Mistral 70 WG Twój Ogród – Stosowanie w Uprawach:

 • Pomidor
 • Ziemniak

Mistral 70 WG Twój Ogród – Wydajność:

Następstwo roślin:

 • Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
 • W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej Mistralem 70 WG, na polu tym można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę.
 • Po upływie 90 dni od zastosowania Mistrala 70 WG można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Mistral 70 WG Twój Ogród – Okres Karencji i Okres Prewencji:

Okres Prewencji:

 • Pomidor: Dla ludzi – 1 dzień
 • Ziemniak: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres Karencji:

 • Ziemniak: 42 dni
 • Pomidor: 30 dni

Okres Karencji dla Pasz:

 • Nie dotyczy.

Mistral 70 WG Twój Ogród – Sporządzanie Cieczy Użytkowej:

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Mistral 70 WG Twój Ogród – Wskazówki dotyczące stosowania środka:

 • Środek nie stosować na glebach zbrylonych i przesuszonych, w temperaturze powyżej 25ºC, ani na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych.
 • Podczas stosowania unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Przechowywać w miejscach lub obiektach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich i skażeniem środowiska, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0°C – 30°C.

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymogi dotyczące stosowania tego produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami przed jego użyciem.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P391 – Zebrać wyciek.
P501 – Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do
odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku
zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!