Bandit 40 Wp Owadobójczy 2x10g

19.32

Na stanie

SKU: 5903263755104
Dostawa już od 13,90 zł.

Bandit 40 WP przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających ( prusaków, szczypawek, karaluchów, pluskiew, mrówek, mrówek faraona) oraz latających (much, komarów) w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej (gospodarstwach rolnych i zakładach spożywczych, restauracjach, mleczarniach, piekarniach, fabrykach, magazynach oraz gospodarstwach domowych). Opakowanie wystarczy do zabezpieczenia 200m2 powierzchni, chroniąc ją przez 90 dni.
Opakowanie: 2x10g

Niebezpieczeństwo!

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie  dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!