Browin Multimierz pom. stęż. cukru i pot. alkoholu

Kategoria: Winiarstwo
Producent: Browin

18.99

Brak w magazynie

SKU: 5904816914863
Dostawa już od 13,90 zł.

Wskaźnik służący do pomiaru stężenia cukru w moszczu lub brzeczce piwnej wyrażonego w g/l lub w stopniach Ballinga oraz do określenia potencjalnej zawartości alkoholu w winie lub piwie (%).
Jeden stopień Ballinga (1°Blg) odpowiada w przybliżeniu 10g cukru w 1L soku (moszczu).
Urządzenie to skalowane jest w temperaturze 20°C.

GŁÓWNE ELEMENTY MIERNIKA
– pływak (areometr) z naniesionymi trzema skalami (dla stężenia cukru g/l oraz w stopniach Blg); oraz potencjalnej zawartości alkoholu w %,
– probówka – do przeprowadzenia pomiaru

BADANIE MOSZCZU
W celu dokonania pomiaru probówkę należy wypełnić do 2/3 wysokości analizowanym moszczem lub brzeczką piwną. Płyn nie powinien zawierać cząstek stałych i pęcherzyków gazu. Ilość płynu powinna być taka, aby umieszczony w probówce pływak unosił się swobodnie, nie dotykał dna i ścianek probówki.
Przykład:
Załóżmy, że odczyt wyniósł dla badanego moszczu 20 stopni Blg, co odpowiada zawartości 200g/l cukru i oznacza, że potencjalna zawartość alkoholu w winie wynosić będzie 9,6 %.

UWAGA:
Dla ułatwienia, na skali zaznaczono różnymi kolorami zakresy początkowych stężeń cukru w moszczu, dla różnego rodzaju win, które chcemy otrzymać:
– obszar bordowy (22 – 25 Blg°) – wina deserowe (słodkie),
– obszar żółty (15 – 22 Blg°) – wina stołowe (wytrawne),
Dla prawidłowego przebiegu fermentacji ważnym jest by stężenie cukru przed jej rozpoczęciem NIE przekroczyło22 do 25 Blg°. Jeżeli preferujesz wina bardzo słodkie dodawaj cukier w kilku porcjach np.: w 1, 5 i 12-tym dniu fermentacji. Wino można również dosłodzić po zakończeniu fermentacji.

BADANIE BRZECZKI PIWNEJ
Pomiaru zawartości cukru w brzeczce piwnej dokonuje się w analogiczny sposób jak dla nastawu wina. Na skali zaznaczono zakres zalecanych początkowych stężeń cukru w brzeczce kolorem bursztynowym (8 – 10 Blg°). Fermentację brzeczki piwnej uznaje się za zakończoną gdy odczyt mieści się w przedziale oznaczonym kolorem zielonym (0 – 2 Blg°).

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!