Płyn na Komary i Kleszcze MAX 50ml

Kategoria: Komary
Producent: Bros

9.89

Na stanie

SKU: 5904517049215
Dostawa już od 13,90 zł.

Płyn skutecznie odstrasza komary i kleszcze. Chroni do 8 godz. przed komarami – nawet tropikalnymi oraz do 5 godz. przed kleszczami.

Niebezpieczeństwo!

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne ,powodując długotrwałe skutki .

Produktów  biobójczych  należy  używać z  zachowaniem  środków  ostrożności.  Przed  każdym  użyciem należy  przeczytać  etykietę  i  informacje  dotyczące  produktu.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!