SBM Keeper Agro | Środek Zwalczający Chwasty 100ml

Producent: SBM

36.95

Brak w magazynie

SKU: 5908229369692
Dostawa już od 13,90 zł.
Preparat w postaci konecntartu do rozpuszczenia w wodzie przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie pomidora, marchwi, szparaga i ziemniaka.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna

 • do stosowania na każdym etapie rozwoju chwastów
 • chroni przed zachwaszczeniem wtórnym
 • do stosowania przed i po wschodach warzyw
 • łatwo i szybko rozpuszcza się w wodzie

 

Jak używać

Sposób użycia:  oprysk

Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy

Dawkowanie

 • Ziemniak

a) Zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

lub

b) Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

c) Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

 • drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i chwastów prosowatych środek Keeper Agro stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG

a) Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

Keeper Agro 3 ml/100 m2 + Titus 25 WG 0,5 g/100 m2 + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

 • drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Pomidor z rozsady

a) Zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Dawka dzielona (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady
 • drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Marchew

a) Zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Dawka dzielona (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych
 • drugi zabieg w fazie 2-6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Szparagi

a) Rozsadnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Termin stosowania: środek stosować 10 dni po siewie

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml 100 m2

Termin stosowania: środek stosować wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

c) Plantacje plonujące

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Termin stosowania: wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

Okres karencji

 • ziemniak, pomidor – 42 dni marchew – 60 dni szparagi – 7 dni

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!