Fungistar Środek Grzybobójczy o Szerokim Spektrum Działania

Od: 9.04

9.04

Na stanie

16.92

Na stanie

Wyczyść
SKU: agrosimex-fungistar
Dostawa już od 13,90 zł.

Fungistar Twój Ogród: Doskonałość w Ochronie Roślin

 

W trosce o Twoje ogrody i uprawy roślinne, Fungistar Twój Ogród wyróżnia się jako nieodzowny element arsenału ogrodniczego. To nie tylko środek grzybobójczy – to wszechstronny preparat, który zapewnia kompleksową ochronę roślin przed szkodliwymi chorobami grzybowymi.

 

✅ Skuteczna Obrona Przed GrzybicamiFungistar Twój Ogród zawiera azoksystrobinę, substancję o niezwykłej zdolności do eliminowania chorób grzybowych. Jego unikalna formuła zapewnia skuteczną ochronę, nawet wobec najbardziej opornych patogenów.

✅ Wszechstronność w Walce z Chorobami

Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych! Od mączniaka po zgniliznę, Fungistar Twój Ogród radzi sobie z szerokim spektrum chorób grzybowych, zapewniając Twoim roślinom kompleksową ochronę przez cały sezon.

✅ Odpowiedni dla Różnorodnych Upraw

Bez względu na to, czy masz pola pełne ziemniaków czy szklarnie z pomidorami, Fungistar Twój Ogród dostarcza wszechstronną ochronę dla różnorodnych upraw rolniczych i warzywniczych.

✅ Ekonomiczny w Użyciu

Jako koncentrat do rozcieńczania wodą, Fungistar Twój Ogród jest nie tylko skuteczny, ale także ekonomiczny. Dzięki swojej wysokiej wydajności, minimalizuje zużycie produktu, zapewniając długotrwałą ochronę roślin.

✅ Działanie, Które Wnika i Chroni

Fungistar Twój Ogród działa wgłębnie i systematycznie, penetrując rośliny od wewnątrz i chroniąc je przed groźnymi infekcjami grzybowymi. Jego działanie układowe zapewnia ciągłą ochronę, nawet w warunkach sprzyjających chorobom.

Innowacyjne Rozwiązanie dla Twojego Ogrodu

Ochrona roślin staje się teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej dzięki Fungistarowi Twój Ogród. Niezawodność, wszechstronność i ekonomiczność – to tylko niektóre z cech, które czynią go niezbędnym narzędziem dla każdego ogrodnika. Pozwól Fungistarowi Twój Ogród stać się kluczowym elementem Twojej strategii pielęgnacji roślin. Zainwestuj w jego doskonałość i ciesz się pięknymi, zdrowymi ogrodami przez cały sezon!

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 Unikać wdychania mgły, rozpylonej cieczy.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!