Sumin Miedzian 50 WP

Producent: Sumin

Od: 7.18

Wyczyść
SKU: sumin-miedzian
Opakowanie

15g, 50g, 100g

Dostawa już od 13,90 zł.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Środek przeznaczony wyłącznie do stosowania punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 l, z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym.

Zawartość substancji czynnej: miedź w postaci tlenochlorku miedz – 50% (500g/kg).

Niebezpieczeństwo
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Opakowanie

15g, 50g, 100g

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!