Sumin Nimrod 250 EC 100ml

Producent: Sumin

36.89

Brak w magazynie

SKU: 5907102003159
Dostawa już od 13,90 zł.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i zwalczającego mączniaka prawdziwego i amerykańskiego mączniaka agrestu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej: bupirymat (związek z grupy pirymidyn) – 250 g/l (26,9 %).

Niebezpieczeństwo

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!