Sumin Actellic 500 EC

Producent: Sumin

Od: 51.58

51.58

Na stanie

97.65

Pozostało tylko: 6

Wyczyść
SKU: sumin-actelic
Opakowanie

100ml, 200ml

Dostawa już od 13,90 zł.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym.

Zawartość substancji czynnej: pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/l.

Niebezpieczeństwo
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Opakowanie

100ml, 200ml

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!