Sumin Floramite 240 SC

Producent: Sumin

18.32

18.32

Na stanie

32.48

Brak w magazynie

Wyczyść
SKU: sumin-floramite
Dostawa już od 13,90 zł.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca. Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna bifenazat zaliczana jest do grupy 20. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej: bifenazat – (związek z grupy karbazynianów) – 240 g/l (22,62%).

Substancja nie będąca substancją biologicznie czynną: propano – 1,2-diol.

Uwaga
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane
narażenie.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!