Sumin Karate Zeon 050 CS

Producent: Sumin

Od: 7.14

7.14

Na stanie

9.17

Na stanie

14.17

Na stanie

25.79

Na stanie

33.39

Na stanie

Wyczyść
SKU: sumin-karate
Opakowanie

2.5ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml

Dostawa już od 13,90 zł.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%).

Uwaga
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Opakowanie

2.5ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!