Westland Resolva Środek na Kuny RTU 500ml

Producent: Westland

21.73

Na stanie

SKU: 5901688874455
Dostawa już od 13,90 zł.

Natychmiastowe działanie!

Westland Resolva RTU na Kuny w postaci sprayu gotowego do użycia tworzy (jednorazowo użyty) barierę zapachową, która jest nieznośna dla kun.

Westland Resolva RTU na Kuny powoduje, że kuny nie przechodzą oraz nie przebywają w miejscu zastosowania produktu.

Wyjątkowa formuła produktu skomponowana ze specjalnie wyselekcjonowanych, naturalnych składników sprawia, że środek jest łatwy i natychmiastowy w użyciu.

Zaleca się w stosować we wszystkich miejscach, w których zostało odnotowane występowanie kun: strychy, poddasza, szopy, garaże, itp.

Niebezpieczeństwo!

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania .

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych .

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!