Bros Płyn na krety

Kategoria: Krety

Od: 14.19

14.19

Na stanie

24.79

Na stanie

Wyczyść
SKU: bros-kret-odstraszacz
Opakowanie

0.5L, 1L

Dostawa już od 13,90 zł.

Płyn odstrasza krety występujące na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. Wlany do tunelu skutecznie odstrasza krety zapachem.

Niebezpieczeństwo!

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H314 Powoduje poważne oparzenia skory oraz uszkodzeń oczu.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania .

H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Produktów  biobójczych  należy  używać z  zachowaniem  środków  ostrożności.  Przed  każdym  użyciem należy  przeczytać  etykietę  i  informacje  dotyczące  produktu.

Opakowanie

0.5L, 1L

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!