Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepzielonehobby.pl prowadzony jest przez HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn NIP 7123267738, REGON 0613558862, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000407836, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł, e-mail info@sklepzielonehobby.pl, nr telefonu 48 798 795 006.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ogrodniczego sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl, zasady dokonywania rejestracji, składania zamówień na produkty, które są dostępne w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl, dostarczania zamówionych produktów do Klienta na terenie Polski, określa uprawnienia Klienta w zakresie prawa odstąpienia od umowy oraz anulowania zamówienia, informuje również o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. W celu poprawnego korzystania ze sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl oraz przeglądania asortymentu dostępnego w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl, składania zamówień, dokonywania zakupów produktów, niezbędny jest:
  a) Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, czy Opera.
  b) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 6. W celu przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, które znajdują się w asortymencie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl nie jest wymagana rejestracja zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu. Klient ma również możliwość dokonania dobrowolnej rejestracji w celu złożenia zamówienia zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu. 

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Rejestracja Klienta w sklepie jest nieodpłatna i dobrowolna, umożliwia Klientowi składanie zamówień na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl po zalogowaniu się. 

 2. W celu rejestracji Klienta w internetowym sklepie sklepzielonehobby.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz podać imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz hasło, a także dane adresowe, takie jak ulica, kod pocztowy, miasto, które są niezbędne do wysyłki zamówionych produktów. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne podczas rejestracji Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl. Podanie danych, które są oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zarejestrowania Klienta. Zarejestrowanie konta Klienta wymaga zapoznania się i zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl, a także wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówienia.

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”, co spowoduje wysłanie przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl (dalej również jako Sprzedający) () na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie konta Klienta.

 4. Aby potwierdzić rejestrację konta Klienta i zalogować się do internetowego sklepu sklepzielonehobby.pl, należy kliknąć w link przesłany na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Po potwierdzeniu rejestracji (kliknięcie w link), Klient zostanie automatycznie zalogowany do internetowego sklepu sklepzielonehobby.pl. Usługa rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl i korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.

 5. Po zarejestrowaniu Klienta w internetowym sklepie sklepzielonehobby.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu wskazanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasła.

 6. Dane podane podczas rejestracji w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl mogą być zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta, zakładka „Moje konto”.

 7. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl, należy wysłać wiadomość elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres poczty elektronicznej info@sklepzielonehobby.pl z prośbą o usunięcie konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w internetowym sklepie sklepzielonehobby.pl.

§3 Informacje o produktach

 1. Wszystkie informacje o produktach dostępnych w asortymencie internetowego sklepu sklepzielonehobby.pl nie stanowią oferty handlowej, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie ceny produktów dostępnych w asortymencie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl są:
  a) Cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  b) Zostały wyrażone w złotych polskich (PLN)
  c) Nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne od wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta oraz podane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tzn. suma cen produktów oraz kosztów dostawy) jest podany w koszyku przed złożeniem zamówienia. 

 3. Internetowy sklep ogrodniczy sklepzielonehobby.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania, czy odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym przypadku regulaminami. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany dotyczących warunków wyprzedaży, czy promocji. 

 4. Promocje w internetowym sklepie sklepzielonehobby.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

6. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie sklepzielonehobby.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

 1. Internetowy sklep sklepzielonehobby.pl prowadzi sprzedaż produktów dostępnych w asortymencie za pośrednictwem sieci Internet (poprzez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl). Istnieje również możliwość składania zamówień za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) info@sklepzielonehobby.pl. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące produktów są zamieszczone na stronie sklepzielonehobby.pl.

 2. Klient może składać zmówienia za pomocą Internetu lub poczty elektronicznej – na produkty dostępne w asortymencie internetowego sklepu sklepzielonehobby.pl przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.

 3. Klient, aby złożyć zamówienie za pomocą Internetu powinien:
  a) Zalogować się do internetowego sklepu sklepzielonehobby.pl, zamówienia można również składać bez konieczności rejestracji i logowania. Wybór należy do Klienta.
  b) Wybrać produkt dostępny w asortymencie internetowego sklepu sklepzielonehobby.pl, który będzie przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”.
  c) Kliknąć ikonę koszyka, a następnie wybrać sposób dostarczenia zamówionych produktów (rodzaj przesyłki: przesyłka kurierska, paczkomaty InPost, odbiór osobisty) oraz formę płatności (przelew PLN, pobranie, Tpay).
  d) Istnieje możliwość osobistego odbioru złożonego przez Klienta zamówienia w punkcie odbioru tj. w siedzibie głównej sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn .
  e) Kliknąć przycisk zamawiam z obowiązkiem zapłaty, a następnie potwierdzić dane odbiorcy oraz adres, które zostały podane podczas zakładania konta lub wpisać inne dane odbiorcy i adres. W przypadku niezarejestrowanych Klientów powyższe dane należy uzupełnić na tym etapie składania zamówienia.
  f) W celu wystawienia faktury VAT, należy zaznaczyć w polu wyboru „firma”, a następnie podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Jeżeli adres wysyłki jest inny, niż na fakturze należy zaznaczyć pole „inny adres wysyłki” i wpisać dane odbiory zamówienia oraz adres. Jeśli zamówienie składane jest przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza wybór pola „firma” oznacza, że osoba ta zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i posiada ona dla niej charakter zawodowy i nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym mowa w § 8 pkt. 8 Regulaminu.
  g) Kliknąć przycisk „podsumowanie” i sprawdzić, czy zamówione produkty, sposób dostawy, dane osobowe i adres są poprawne, oraz dane do faktury VAT, jeżeli taka opcja została wcześniej wybrana.
  h) Kliknąć przycisk „potwierdź zakup”. 

 4. W przypadku płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności zadeklarowanych podczas składania zamówienia (Przelew PLN, Tpay). Zamówiony przez Klienta produkt może być dostarczony do Klienta wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zależności od zadeklarowanego sposobu dostawy:
  a) na adres, który Klient wskazał w zamówieniu kurierem,

b) do paczkomatu InPost,
c) do punktu odbioru, który został wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia w internetowym sklepie sklepzielonehobby.pl lub za pośrednictwem e-mail stanowi ofertę Klienta zawarcia ze sklepem internetowym sklepzielonehobby.pl umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa wybranych towarów. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

 2. Po złożeniu zamówienia w internetowym sklepie sklepzielonehobby.pl lub za pośrednictwem e-mail, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl, oznacza przyjęcie oferty Klienta, o której jest mowa pkt. 5 powyżej i zawarcie umowy. 

 3. Zamówienia w większości przypadków są potwierdzane natychmiastowo i jest to czas krótszy, niż godzina robocza od momentu złożenia zamówienia, w przypadku zamówień składanych w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

 4. Zamówienia składane poza ww. godzinami oraz w soboty, niedziele lub święta są potwierdzane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza zarezerwowanie zamówionego produktu w magazynie.

 6. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl zastrzega, że z uwagi na to, że składanie zamówień jest możliwe również pomiędzy aktualizacjami stanów magazynowych istnieje możliwość, że Klient złoży zamówienie na produkt, na który kilku innych klientów złożyło również zamówienie chwilę wcześniej, co spowodowało wyczerpanie stanu magazynowego. Weryfikacja następuje w momencie potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o zaistniałej sytuacji.

 7. Jeżeli realizacja złożonego zamówienia nie będzie możliwa, sklepzielonehobby.pl może zaproponować Klientowi:
  a) Anulowanie całego zamówienia;
  b) Anulowanie zamówienia w tej części, która jest niemożliwa do realizacji w wyznaczonym terminie;
  c) Podzielenie zamówienia oraz wyznaczenie nowego terminu realizacji w przypadku tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. 

 8. Jeżeli Klient nie wybierze żadnego z dostępnych sposobów realizacji zamówienia, o którym jest mowa pkt. 11 (powyżej) oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podane przez niego dane teleadresowe z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl, sklep internetowy sklepzielonehobby.pl dostarczy do Klienta te produkty, których zamówienie może zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie. Pozostała część zamówienia, która nie będzie mogła być zrealizowana, zostanie anulowana. W takim przypadku Klient otrzyma wiadomość informacyjną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), który został podany podczas składania zamówienia. Jeżeli klient posiada konto w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl, wiadomość zostanie wysłana na wskazany w koncie adres e-mail. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została zrealizowana, na zasadach, jakie są określone § 8 regulaminu. 

 9. Jeżeli zamówienie Klienta zostanie anulowane w przypadkach, o których mowa powyżej, a zapłata za produkt została dokonana z góry, sklep internetowy sklepzielonehobby.pl zwróci Klientowi kwotę, którą zapłacił (lub część kwoty, w przypadku zrealizowania części zamówienia). Zasady zwrotu należności są objaśnione w § 8 regulaminu.

 10. Jeżeli Klient poda błędny lub niedokładny adres dostawy, sklep internetowy sklepzielonehobby.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub za niedostarczenie produktu, który został zamówiony.

§5 Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl zamówieniu, do czasu nadania przesyłki przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl z zamówionymi produktami. Zmiany, o których mowa powyżej mogą dotyczyć zarówno rezygnacji z części zamówionych produktów lub całości zamówienia, a także zmian w adresie, czy danych, które znajdują się na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy zapłata za produkt została dokonana z góry, sklep internetowy sklepzielonehobby.pl zwróci Klientowi kwotę, którą zapłacił (lub część kwoty, w przypadku zrealizowania części zamówienia). Zasady zwrotu należności są objaśnione w §8 regulaminu.

 2. W przypadku chęci dokonania zmian Klient powinien się skontaktować ze sklepem internetowym sklepzielonehobby.pl drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres poczty elektronicznej info@sklepzielonehobby.pl lub drogą telefoniczną na nr kontaktowy 798 795 006

 3. W przypadku zatwierdzenia dokonania zmian, czy anulowania zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania zamówienia.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku, jeżeli zamówienie ma być dostarczone na terenie Polski, Klient ma do wyboru kilka form płatności za zamówienie złożone w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl, które są dostępne do wyboru podczas wypełniania formularza zamówienia w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl. Zapłaty można dokonać:


a) Podczas odbioru osobistego zamówienia w punkcie odbioru, którym jest siedziba główna Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn:
i. Płatność gotówką,
ii. Płatność kartą płatniczą.


b) Przed odbiorem osobistym zamówienia (płatność z góry) w punkcie odbioru, którym jest Siedziba (Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn):
i. Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Tpay,
ii. Płatność przelewem tradycyjnym (PLN) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia)
BNP PARIBAS
44160014621080213810000015
HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O.
Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn


c) Przed odbiorem zamówienia (płatność z góry) przy dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską lub InPost Sp. z o.o. do Paczkomatów 24/7:
i. Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Tpay
ii. Płatność przelewem tradycyjnym (PLN) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia)
BNP PARIBAS
44160014621080213810000015

HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O.
Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn


d. Podczas odbioru zamówienia (pobranie) przy dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską lub kuriera InPost. Należność regulowana jest kurierowi.

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, w zależności od formy płatności wygląda następująco:


a. Potwierdzone zamówienie płatne systemem Tpay zostaje przekazane do realizacji w chwili, gdy kwota na koncie Tpay zostanie autoryzowana.
b. Potwierdzone zamówienie płatne za pobraniem, zostaje przekazane do realizacji w momencie jego potwierdzenia.
c. Potwierdzone zamówienie płatne przelewem elektronicznym, zostaje przekazane do realizacji w chwili otrzymania potwierdzenia jego płatności.

§ 7 Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia, to czas po którym zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta. Na czas realizacji składa się czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz czas jego dostawy, który jest zależny od wyboru sposobu dostawy przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia (odbiór osobisty, dostawa firmą kurierską DHL, dostawa firmą kurierską DPD, firmą kurierską InPost lub do Paczkomatów 24/7 InPost).

 2. Czas kompletowania przesyłki, to czas, od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl, zgodnie z § 6 ust. 3 do czasu wysłania paczki ze sklepu.

 3. Na karcie danego produktu dostępnego na stronie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl umieszczona jest informacja o przewidywanym czasie wysyłki, który wynika z czasu kompletowania zamówienia wybranego produktu. Zazwyczaj wynosi on od 48 godzin do kilku dni. Jeśli termin wysyłki przekracza 48 godzin, na karcie produktu jest umieszczona odpowiednia informacja.

 4. Czasem dostawy jest czas od momentu nadania przesyłki, do momentu odbioru przesyłki przez Klienta.

 5. Dostarczenie paczek na terenie kraju jest realizowane firmę kurierską DHL, DPD, InPost, w tym do Paczkomatów 24/7 oraz możliwy jest odbiór osobisty w punkcie odbioru.

 6. Czas dostawy, w zależności od wybranego sposobu dostawy, lub przygotowanie do odbioru wynosi:
  i. Dostawa Inpostem – w przypadku większości przesyłek czas realizacji dostawy kurierem lub do Paczkomatów 24/7 to od około 1 do 2 dni roboczych. Przedmiotowy czas może jednak ulec wydłużeniu.
  ii. Dostawa firmą kurierską DHL – w przypadku większości przesyłek czas realizacji dostawy to około 1 dzień roboczy. Oznacza to, że przesyłka powinna zostać dostarczona na drugi dzień roboczy po dniu, w którym sklep internetowy sklepzielonehobby.pl ją nadał. Zdarzają się jednak sytuacje (są sporadyczne), gdy firma kurierska może nie wywiązać się ze swoich obowiązków (których powodem mogą być różne przyczyny np. brak Klienta w domu, korki, awaria samochodu, warunki atmosferyczne, błędy ludzkie itp.) i nastąpi opóźnienie w czasie dostarczenia przesyłki. Firma kurierska DHL udostępnia możliwość śledzenia przesyłek pod adresem: http://www.dhl.com.pl/sledzenieprzesylkikrajowej/, istnieje również możliwość skontaktowania się z firmą kurierską telefonicznie.

iii. Dostawa firmą kurierską DPD – w przypadku większości przesyłek czas realizacji dostawy to od około 1 do 2 dni roboczych.
iv. Odbiór w siedzibie głównej – w przypadku odbioru osobistego zamówienia w siedzibie głównej, czas realizacji zamówienia, zazwyczaj jest równy czasowi potrzebnemu na skompletowanie zamówienia i zazwyczaj wynosi 1 dzień roboczy. Oznacza to, że zamówienie powinno być gotowe do odbioru przez Klienta na drugi dzień roboczy od dnia potwierdzenia przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl zamówienia lub zaksięgowania należności za produkt zgodnie z § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.4.

 1. Jeżeli zamówienie jest składane za pośrednictwem internetowego sklepu sklepzielonehobby.pl, to Klient otrzyma wiadomość drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), w momencie skompletowania przesyłki i przekazania jej do wysyłki z nr listu przewozowego, który może wykorzystać do sprawdzenia statusu przesyłki w systemie śledzenia przesyłek, który jest udostępniony przez firmę kurierską lub InPost. W przypadku wyboru odbioru osobistego Klient otrzyma maila potwierdzającego, że zamówienie jest skompletowane i gotowe do odbioru we wskazanym przez Klienta punkcie odbioru.  

 2. Klient może także sam wybrać dogodny dla siebie termin wysłania zamówienia. Może to być dowolny termin, nieprzekraczający jednak 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl wyśle zamówienie po jego skompletowaniu, nie wcześniej niż w wybranym przez Klienta dniu.

 3. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

 4. Czas dostawy i kompletowania przesyłki każdorazowo może ulec wydłużeniu w tzw. okresy specjalne, tj. okresy trwania promocji, okresy długich weekendów, dni przedświąteczne oraz dni gwałtownego wzrostu popytu na produkty.

§ 8 Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

 

 1. Jeśli umowa została zawarta na odległość tzn. przez stronę internetową lub drogą mailową, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni, od dnia w którym klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu..

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w pkt. 1, powinien poinformować sklep internetowy sklepzielonehobby.pl o tym fakcie składając stosowne oświadczenie np. poprzez:
  a) wysłanie wiadomości email z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres info@sklepzielonehobby.pl,
  b) przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej pocztą tradycyjną osobno lub w paczce, razem ze zwracanym towarem na adres Hurtownia Ogrodnicza Clearance Sp. z o.o. Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn. 

 3. Zwracany produkt należy odsyłać na adres: Hurtownia Ogrodnicza Clearance Sp. z o.o. ul. Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn, z adnotacją „ZWROT” dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

 4. Zwracany produkt nie może nosić oznak użytkowania, w przeciwnym razie Konsument może odpowiadać za zmniejszenie wartości przedmiotu. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Produkt zwracany w powyższym trybie należy przesłać niezwłocznie na adres sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, jeżeli zwrot nie następuje jednocześnie ze składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej oraz zamieszczonego na stronie www.sklepzielonehobby.pl, nie jest to jednak obowiązkowe. (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  Hurtownia Ogrodnicza Clearance Sp. z o.o.
  Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn
  info@sklepzielonehobby.pl
  Ja ……………………………………………………………………………………………………………
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………….,
  numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży ………………………………………………..
  Data zawarcia umowy to…………………………….., data odbioru ………………………………
  Imię i nazwisko: …………………………………………………………..
  Adres: ……………………………………………………………………….
  Data: ………………………………………………………………………..
  Podpis*: …………………………………………………………………….
  * tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej

 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep internetowy sklepzielonehobby.pl nie ponosi kosztu odesłania produktów.

c. Zwrotu płatności w wysokości równowartości towaru sklep internetowy sklepzielonehobby.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów związanych z przedmiotowym zwrotem.
d. W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep internetowy sklepzielonehobby.pl dokona zwrotu płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Klient poinformował sklep internetowy sklepzielonehobby.pl o odstąpieniu od Umowy.

e. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia mu przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
f. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

g. Klient ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

h. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

i. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), w odniesieniu m.in. do umów:

 1. oświadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

 7. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

 8. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

 1. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej również w Regulaminie „przedsiębiorcą na prawach konsumenta”

 

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia, co do zakupionego produktu, może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową a w przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku z tytułu rękojmi lub gwarancji na warunkach określonych w § 10 i 11 poniżej.

 2. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się, aby Klient dokładnie sprawdził paczkę i otrzymany produkt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformował sklep internetowy sklepzielonehobby.pl. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, warto w obecności kuriera spisać protokół szkody (aby ułatwić proces reklamacji) i uszkodzony towar wysłać niezwłocznie do sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl lub nie odbierać przesyłki.

 

§ 10 Reklamacje konsumenckie

 1. W przypadku umów sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach, które określa Kodeks cywilny wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Odpowiedzialność sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta jest wyłączona.

 2. W przypadku umów sprzedaży zawieranych od dnia 1 stycznia 2023 roku Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 t.j.). Odpowiedzialność sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl z tytułu braku zgodności towaru z umową w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.

 3. Jeśli Klient chce dokonać zgłoszenia z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową, w tym celu wypełnia zgłoszenie reklamacyjne, którego przykładowy wzór dostępny jest na stronie internetowej www.sklepzielonehobby.pl i przesyła je wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu na adres Hurtownia Ogrodnicza Clearance Sp. z o.o. Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn lub e-mailem na adres: info@sklepzielonehobby.pl. Koszty odebrania reklamowanego towaru od Klienta ponosi sklep internetowy sklepzielonehobby.pl.

 4. W zgłoszeniu Klient określa przyczyny reklamacji oraz dokonuje wyboru sposobu usunięcia wady, wskazuje okoliczności i datę jej wykrycia. Odpowiedzialność w stosunku do Klientów będących konsumentami na podstawie Umów sprzedaży zawieranych po 1 stycznia 2023 roku:

 1. W przypadku reklamacji składanej w oparciu o niezgodność towaru z umową, Klient jest uprawniony do żądania naprawy lub wymiany towaru. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 2. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową, oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 3. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, dla którego Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

 4. Klient udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Klienta towar na swój koszt.

 5. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 6. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 7. Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego;

 2. Sprzedający nie dokonał naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umowa zgodnie z art. 43d ust. 4-5 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności nie dokonał naprawy/wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

 3. Sprzedający nie zdemontował towaru niezgodnego z umową w celu jego naprawy lub wymiany lub też nie zamontował go ponownie po dokonaniu wymiany lub naprawy (ani nie zleciał wykonania ww. czynności na swój koszt, w przypadku, gdy niezgodność towar z umową została ujawniona po zamontowaniu tego towaru);

 4. towar jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten towar do zgodności z umową;

 5. niezgodność towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,

 6. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedający nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny towaru niezgodnego z umową wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna, jednak domniemywa się, że niezgodność towaru z umową jest istotna.

 3. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.

 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa obniżenia ceny towaru niezgodnego z umową, Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uwzględnił żądanie reklamacyjne.

 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Klientowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 7. W przypadku, gdy Sprzedający nie uzna żądań Klienta, Klientowi przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń np. możliwość skorzystania z mediacji Wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, o których mowa w § 12 Regulaminu.

§ 11 Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja na produkty jest udzielana przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu i karcie gwarancyjnej.

 2. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 3. Jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, powinien zwrócić się bezpośrednio do gwaranta. Jednak chcąc ułatwić Klientowi proces skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, sklep internetowy sklepzielonehobby.pl oferuje możliwość pośredniczenia między Klientem, a gwarantem.

 4. W przypadku towarów zakupionych w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl objętych gwarancją, Klient może zwrócić się bezpośrednio do sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl w celu skorzystania z gwarancji.

 5. Jeżeli Klient wybierze tą możliwość, sklep internetowy sklepzielonehobby.pl zobowiązuje się do przekazania towaru gwarantowi w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał od Klienta reklamowany towar wraz z dokładnym opisem wady i żądań Klienta. Towar należy przesłać na adres Hurtownia Ogrodnicza Clearance Sp. z o.o. Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn.

 6. Rozpatrywanie roszczeń Klienta w ramach gwarancji, będzie odbywać się na zasadach, które określa treść udzielonej gwarancji. Gdy internetowy sklep sklepzielonehobby.pl otrzyma reklamowany towar od gwaranta i zostaną mu przekazane informacje o podjętych działaniach, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl prześle odebrany od gwaranta towar na koszt Klienta na adres wskazany przez Klienta lub Klient będzie mógł odebrać towar osobiście w Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn według wyboru Klienta.

§ 12 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 1. Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym terenowo. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”, „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

 2. Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej, posiadają następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r., poz.1706 tj.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze sprzedawcą.

b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r., poz.1706 tj) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a sprzedawcą.

c. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13 Zwrot należności Klientom

 1. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania w przypadku:
  a. Gdy zamówienie zostanie anulowane lub jego część zostanie anulowana ( w tym przypadku zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część wpłaconej kwoty) opłaconego z góry przed jego realizacją.
  b. Odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionych produktów,

  c Uznania reklamacji oraz braku możliwości wymiany produktu, czy usunięcia wady produktu lub obniżenia jego ceny.

 2. Sklep internetowy dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze sklepem internetowych sklepzielonehobby.pl za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) lub telefonicznie.

§ 14 Dane osobowe

 1. Klient dokonując rejestracji konta w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl danych osobowych w procesie rejestracji oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody na przetwarzanie ich przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl, może przyczynić się do uniemożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep sklepzielonehobby.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym sklepzielonehobby.pl .

 2. Dane osobowe są przetwarzane i umieszczone w bazie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl tylko i wyłącznie na jego potrzeby, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, prócz przypadków przekazania tychże danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki lub płatności elektronicznej. W celu zrealizowania płatności, dane będą udostępniane firmie Krajowy Integrator Płatności S.A., który jest również Administratorem Danych Osobowych, natomiast w celu realizacji przesyłki dane będą udostępniane firmie kurierskiej DHL, DPD oraz InPost. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe Klienta mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). 

 4. Klient oświadcza, że dane przez niego podane są danymi osobowymi Klienta.

 5. Struktura witryny sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 6. Szczegółowe postanowienia, które dotyczą ochrony danych osobowych Klienta są umieszczone na stronie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl w zakładce Polityka prywatności.

§ 15 Newsletter

 1. Klient może wyrazić chęć i zgodę na otrzymanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, a także w późniejszym terminie na stronie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl wybierając opcje newslettera oraz podania adresu poczty elektronicznej (poczty e-mail), na który Klient chce otrzymywać informacje handlowe przesyłane przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl.

 2. Klient jest uprawniony do rezygnacji z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, w tym celu należy odznaczyć stosowne pole w koncie Klienta (zakładka „Moje konto).

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem sklepu sklepzielonehobby.pl jest firma HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O. Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn, o numerze NIP 7123267738, REGON 0613558862, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr KRS: 0000407836, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł.

 2. Adres do korespondencji sprzedawcy brzmi następująco: HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O. Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn.

 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 4. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl. zawierane są w języku polskim.

 5. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie, jednak nie wyklucza się możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, czy wymiany sprzętu oraz modernizacji sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl. 

 6. Sklep internetowy sklepzielonehobby.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn w szczególności:

  1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczności dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl;

  4. zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpyby w regulaminie;

  6. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałania nadużyciom;

  8. poprawy obsługi Klientów;

  9. zmiany procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl.

 7. O każdej zmianie Regulaminu sklep internetowy sklepzielonehobby.pl poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.

 8. Treść Regulaminu może zostać pobrana w każdej chwili ze strony sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl w formie pliku PDF.

 9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

 10. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

 11. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem internetowym sklepzielonehobby.pl a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, w innym przypadku rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Klienta. 

 12. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy sklepzielonehobby.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić́ warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy sklepzielonehobby.pl do plików cookies za pomocą̨ ustawień́ swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić́ ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać́, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować́ utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają̨ na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 13. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego sklepzielonehobby.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą̨ być́ chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa (Dz.U.2021.324 t.j. z dnia 2021.02.19).

Formularz reklamacyjny

Miejscowość, data

Do

Hurtownia Ogrodnicza Clearance Sp. z o.o.

Elizówka 65 hala H

21-003 Ciecierzyn

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………. towar……………………………………………. (numer zamówienia: ………………………………….) jest wadliwy.

Wada polega na: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie żądam:

 • wymiany towaru na nowy*

 • nieodpłatnej naprawy towaru*

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………/przekazem pocztowym na mój adres*

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………..….*

W załączeniu przedstawiam dowód/potwierdzenie nabycia towaru.

___________________

Imię, nazwisko, podpis

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!