Singlif 360 SL Środek na Chwasty Chwastobójczy 5L

180.25

Pozostało tylko: 6

SKU: 5900644537854
Dostawa już od 13,90 zł.
HERBICYD nieselektywny, o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawnej grupy G).
Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu – syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo- 3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin.Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.).  Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu.
 

Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.  Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Pełną skuteczność działania środka uzyskuje się, gdy zabieg wykonany zostaje na chwasty znajdujące się w fazie intensywnego wzrostu tj. gdy roczne chwasty jednoliścienne mają co najmniej 5 cm, a dwuliścienne 2-3 liście, zaś chwasty wieloletnie jednoliścienne mają w pełni rozwinięte 5-6 liści.

Niższą skuteczność zwalczania chwastów uzyskuje się gdy rozwój chwastów jest osłabiony z powodu niesprzyjających warunków (np. susza, nadmierna wilgotność, przymrozki lub bardzo wysoka temperatura).

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!