Sumin Kaptan zawiesinowy 50 WP

Producent: Sumin

17.67

Brak w magazynie

21.75

Brak w magazynie

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

SKU: sumin-kaptan
Opakowanie

50g, 100g

Dostawa już od 13,90 zł.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej: kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 50% (500 g/kg).

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Opakowanie

50g, 100g

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!