Sumin Aerozol na Komary Kleszcze Meszki 100ml

Producent: Sumin

13.09

Na stanie

SKU: 5907102014230
Dostawa już od 13,90 zł.
Sumin aerozol odstrasza komary, meszki, kleszcze przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy, do stosowania na odzież. Okres działania odstraszającego: 8 godz. W celu zapewnienia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania.Substancje czynne: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany
Niebezpieczeństwo!
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!